Politiske innspill

Tusenårsmålene og væpnet vold, brev til Støre og Solheim

Innspill fra ForUM til gjennomgangen av FNs tusenårsmål.

Torsdag 12. august 2010 Les mer

Trenger en sterk våpenhandelsavtale

Regjeringen må arbeide for en sterk og omfattende internasjonal våpenhandelsavtale når forhandlingene starter i juli, men også feie for egen dør. Det skriver ForUM og ledere av 11 medlemsorganisasjoner i et brev til regjeringen.

Onsdag 23. juni 2010 Les mer

Policy paper væpnet vold og utvikling

Oslokonferansen om væpnet vold ble avlyst på grunn av aske, men ForUM og internasjonale samarbeidspartnere utarbeidet et policy paper som ble brukt opp mot erstatningsmøtet i Geneve 12. mai.

Mandag 26. april 2010 Les mer

Rapport med brev til UD: Sluttbrukererklæring

Smutthull i regelverket gjør at norske våpen kan brukes i folkerettsstridige kriger eller av opprørstyrker i Kongo. Og Saudi-Arabia, med sine brudd på menneskerettighetene, er den fjerde største kjøperen av norsk våpen, viser ny rapport som ble lagt frem tirsdag. Rapporten gir anbefalinger om hvordan Norge kan rette opp svakhetene. Sendt med brev til UD.

Tirsdag 16. februar 2010 Les mer

Vil tette smutthull i våpenhandelen

Våpenhandelen er ute av kontroll. Nå har det møysommelige arbeidet med å lage en våpenhandelkonvensjon begynt. ForUM følger arbeidet i FN New York i juli. Les hva ForUM mener Norge bør gjøre.

Torsdag 25. juni 2009 Les mer

Rekordsalg av våpen, svak kontroll

Norge eksporterte forsvarsmateriell for 4,2 milliarder kr i fjor, en økning på 22 prosent. Men Norge har ikke god nok kontroll over hvor våpnene havner, sier ForUM i en kommentar til tallene.

Mandag 8. juni 2009 Les mer

Innspill om væpnet utvikling til UD

Væpnet vold koster åpenbart mye, målt både i lidelser og kroner. Norge er med når FN nå vil styrke fokuset på hvordan væpnet vold hindrer utvikling. Les hva ForUM anbefaler.

Torsdag 11. juni 2009 Les mer

Bilde: Krever styrket kontroll på våpeneksporten

Krever styrket kontroll på våpeneksporten

Norge eksporterte forsvarsmateriell for 4,8 milliarder kroner i fjor, viser stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell som Stortinget nå behandler. ForUM og medlemsorganisasjonene krever at regjeringen styrker kontrollen, i et brev til Stortinget.

Tirsdag 26. oktober 2010 Les mer