Analyse: Næringslivet har fått mer makt

Den økonomiske globaliseringens hastighet og omfang har skapt en opphopning av økonomisk og politisk makt hos storselskaper og andre sterke økonomiske aktører. Samtidig foregår det mange steder en undergraving av bærekraftig utvikling og sentrale menneskerettigheter, og faglige rettigheter svekkes. Les mer

Nyheter:

Bilde: http://www.flickr.com/photos/fremskrittspartiet/7247872266/in/set-72157614144574146/lightbox/
Foto: Flickr/Fremskrittspartiet

Oljefondets etiske rammeverk er truet

Finansminister Siv Jensen foreslår å legge ned Etikkrådet, og flytte uttrekksmekanismen til Norges Bank. ForUM mener dette truer Oljefondets etiske rammeverk.

Fredag 04. april 2014 Les mer

Bilde: http://www.flickr.com/photos/sosialistiskungdom/4555322007/sizes/l/
Foto: Flickr/SU

Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Onsdag 19. mars 2014 Les mer

Bilde: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv får ros

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv får ros

Det ble nylig offentligjort en fagfellevurdering av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Den viste at kontaktpunktet og retningslinjene var gjennomgående godt kjent og forankret hos ulike interessenter. Rapporten viste imidlertid at ulike departement hadde liten kunnskap.

Onsdag 12. mars 2014 Les mer

Bilde: http://www.flickr.com/photos/15237218@N00/12090224624/in/photolist-jqnyyG-dNMeov-dNMfAK-dNSR2N-ju8BF8-joymRT-joyP2u-joyZVd-joxRxK-joA8fy-jurANk-joB8NL-joym5T-joyPZm-jutF5w-jrqk69-jrpeSq-jri2Wd-jromnD-jrycoC-jubYbG-ju8ywn-bj1CeV-joEfkz-dPpvUv-dPpvZV-joRpME
Foto: Flickr/World Economic Forum

Internasjonale næringslivstopper støtter FNs Guiding Principles

Under Verdens økonomiske forum erklærte Richard Branson, Arianna Huffington, Mo Ibrahim og en rekke internasjonale næringslivstopper sin støtte til å innføre systemer som kan hindre at næringslivet krenker menneskerettighetene. – Dette bør norske næringslivsledere slutte seg til, sier seniorrådgiver i ForUM, Gunhild Ørstavik.

Onsdag 05. februar 2014 Les mer

Flere saker

Bedrifters samfunnsansvar – CSR

Koordinator:
Gunhild Ørstavik og Siri Luthen
Telefon
Mobil +47 95 20 41 88 / + 47 99 25 06 44

Deltakere

FIVHSABIMAFIVASNorsk FolkehjelpAmnesty International NorgePLAN, KN,  WWFRedd Barna og FIAN Norge.

Deltaker som ikke er ForUM-medlem: Den norske Burmakomité

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med koordinator!

Internasjonale samarbeidspartnere

OECD watch, nettverk med 82 medlemmer globalt med hovedoppgave å informere om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap samt bidra til videreutvikling og overvåking av retningslinjene. ForUM sitter i styringsgruppa til OECD watch - www.oecdwatch.org

European coalition for corporate justice (ECCJ)
Et europeisk nettverk som arbeider for bindende regler for næringslivets ansvar for miljø og sosiale forhold. Jobber primært opp mot EU -www.corporatejustice.org