Analyse: Næringslivet har fått mer makt

Den økonomiske globaliseringens hastighet og omfang har skapt en opphopning av økonomisk og politisk makt hos storselskaper og andre sterke økonomiske aktører. Samtidig foregår det mange steder en undergraving av bærekraftig utvikling og sentrale menneskerettigheter, og faglige rettigheter svekkes. Les mer

Nyheter:

Bilde: FN-resolusjon om regulering av transnasjonale selskaper
Foto: Illustrasjon - Sam Beebe, Ecotrust /CC Flickr

FN-resolusjon om regulering av transnasjonale selskaper

En resolusjon om utarbeidelse av et internasjonalt, juridisk bindende regelverk for transnasjonale selskaper og respekt for menneskerettigheter har blitt vedtatt i FNs menneskerettighetsråd.

Siri Luthen | Torsdag 26. juni 2014 Les mer

Bilde: http://www.flickr.com/photos/sosialistiskungdom/4560583670/in/photostream/
Foto: Flickr/SU

Kom igjen, Mæland!

Hvis ikke statens egne selskaper etterlever norske forpliktelser for å fremme et ansvarlig næringsliv, hvem skal da gjøre det?

Onsdag 25. juni 2014 Les mer

Bilde: - Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet
Foto: Stortinget

- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

Stortinget går imot regjeringens forslag om å legge ned Etikkrådet når Oljefondet skal debatteres i dag. – Dette er viktig for å sikre en uavhengig etisk gjennomgang av Oljefondets investeringer. Nå er det nødvendig at Storting og regjering i større grad konsentrerer seg om det aktive eierskapet Norges bank er pålagt å utøve, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

Tirsdag 03. juni 2014 Les mer

Bilde: Trading room, NBIM

https://www.flickr.com/photos/norgesbank/4638978626/in/photolist-84VYJ7-84SRT8-hfB2Ux-icpGbj-8L8cMT-icpGgj-hfBUQa-diJ87W-diJasg-ef1gbD-epNx2y-daDSsz-ef1arz-kydqFQ-kydqiA-kydqd5-kydqSb-84UNa
Foto: Flickr/Norges Bank

Bevar etikkrådet og styrk det aktive eierskapet

Bevar etikkrådet og styrk det aktive eierskapet i Oljefondet, er ForUMs hovedinnspill til Stortingets høring om ansvarlig investeringspraksis i fondet.

Mandag 28. april 2014 Les mer

Flere saker

Bedrifters samfunnsansvar – CSR

Koordinator:
Gunhild Ørstavik og Siri Luthen
Telefon
Mobil +47 95 20 41 88 / + 47 99 25 06 44

Deltakere

FIVHSABIMAFIVASNorsk FolkehjelpAmnesty International NorgePLAN, KN,  WWFRedd Barna og FIAN Norge.

Deltaker som ikke er ForUM-medlem: Den norske Burmakomité

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med koordinator!

Internasjonale samarbeidspartnere

OECD watch, nettverk med 82 medlemmer globalt med hovedoppgave å informere om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap samt bidra til videreutvikling og overvåking av retningslinjene. ForUM sitter i styringsgruppa til OECD watch - www.oecdwatch.org

European coalition for corporate justice (ECCJ)
Et europeisk nettverk som arbeider for bindende regler for næringslivets ansvar for miljø og sosiale forhold. Jobber primært opp mot EU -www.corporatejustice.org