Styringsdokumenter

ForUMs strategi for fireårsperioden fram til og med 2014. Her kan du få innsikt i hvem vi er og hva vi jobber med. Du kan også laste ned ForUMs vedtekter.