Bilde: Forhandlingslederene på den 13. konferansen i FNs hovedorgan for handel, investering og utvikling (UNCTAD) i Doha 
Foto: ForUM/Magnus Flacké

UNCTAD-forhandlinger i gang

- I motsetning til IMF og Verdensbanken, forutså UNCTAD finanskrisen og advarte mot konsekvensene av et uregulert finansmarked. Et styrket UNCTAD er viktig for en inkluderende og bærekraftig globalisering, skriver Magnus Flacké, som følger det pågående UNCTAD-toppmøtet for ForUM.

Mandag 23. april 2012  | Utskrift
Bilde: Astrid Ajamay - delegasjonsleder, innlegg på lansering av gjeldsretningsliner
Foto: ForUM/Magnus Flacké

Astrid Ajamay - delegasjonsleder for Norge holder innlegg på lansering av gjeldsretningslinjer.

Bilde: Åpningssermonien på den 13. konferansen i FNs hovedorgan for handel, investering og utvikling, UNCTAD, i Doha, Qatar.
Foto: ForUM/Magnus Flacké

Den 13. konferansen i FNs hovedorgan for handel, investering og utvikling (UNCTAD) er i gang i Doha, Qatar. Mye har skjedd i verden siden forrige UNCTAD-toppmøte for fire år siden i Ghana.

Hovedmålet med konferansen at alle medlemslandene skal enes om et sluttdokument som legger retningslinjene for organisasjonens arbeid for de neste fire årene. Det er her uenighetene mellom forhandlingsgruppene ligger, i spørsmålet om hvilket mandat organisasjonen skal ha.

Ban Ki-moon vekta under åpningen at det er viktig at UNCTAD jobber med:

  • Å gjenopprette vekst i den globale økonomien og hjelpe utviklingsland land med å takle effektene av krisene som de ikke har skapt.
  • Å adressere årsakene til krisa, ved å se på ujevn handel og spekulativ finans. Koordinering på internasjonal nivå er nødvendig.
  • Behovet for å gjøre globalisering mer inkluderende. Altfor mange grupper og samfunn er marginaliserte. Det er nødvendig å investere i kvinner.
  • Å fremme den potensielle utviklingseffekten internasjonal business kan ha.

Den svært så heterogene gruppen med utviklingsland og fremvoksende økonomier (G77 + Kina) legger stor vekt på å styrke UNCTADs rolle. UNCTAD har i en ny evaluering blitt sterkt kritisert for å være et lite effektivt FN-organ og for å arbeide med alt for spredte oppgaver, langt utenfor organisasjonens kjernekompetanse. Mange sivilsamfunnsorganisasjoner frykter at den nødvendige debatten om hvordan man kan gjøre UNCTAD mer effektivt skal brukes som en unnskyldning fra USA og andre rike land (EU forhandler for seg selv, resten er samlet i gruppen JUSSCANNZ (JZ), bestående av land som USA, Japan og Norge, Sveits, Sør-Korea og Israel) til å vingeklippe UNCTAD med å innsnevre organisasjonens mandat til å ikke lenger kunne være en viktig aktør på makroøkonomiske spørsmål.

Generalsekretæren for UNCTAD fokuserte i sin åpningstale på at det er UNCTADs rolle å adressere de grunnleggende årsakene til finanskrisen, og bare med et vidt mandat og styrket organisasjon kan UNCTAD spille en rolle for å legge til rette for mer inklusiv og rettferdig globalisering.

På dag to, da de ulike grupperingene møttes for første gang i committe of the whole, ble det klart at mye gjenstår for at konferansen i det hele tatt skal klare å enes om et dokument, og at uenighetene i stor grad står mellom de to rike grupperingene (EU og JZ inkl. Norge) mot utviklingsland og fremvoksende økonomier.

I det eksisterende forslaget som ligger på bordet søndag kveld er det både fra EU og JZ foreslått å kutte nesten alt fra sluttdokumentet relatert til regulering av finanssektoren og makroøknomisk analyse. For eksempel vil de kutte setningen om at UNCTAD skal ”continue to contribute to the work of the UN in addressing the root causes and the impacts of the global economic and financial crisis”, og i tillegg slette alt som handler om gjeldsspørsmål.

Dette forslaget kom samme dag som lanseringen av UNCTADs nye retningslinjer for ansvarlig utlån og gjeldsopptak, et prosjekt Norge har lagt mye ressurser og prestisje i. Forslaget som nå ligger på bordet er langt unna Norges uttalte ønsker med konferansen. Nå gjenstår det å se om Norge klarer å påvirke sin forhandlingsgruppe i retning av norske prioriteringer, og om Norges forhandlingsgruppe over de neste dagene kommer til enighet med gruppen av utviklingsland, som krever at UNCTAD skal fortsette å publisere analyser av de grunnleggende årsakene til de negative sidene verdensøkonomien og komme med konstruktive innspill til en mer inkluderende globalisering, bl.a. på gjeldsspørsmål.

Les flere oppdateringer fra toppmøtet på SLUGs blogg

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.