Bilde: 
Foto: Flickr/SMK

Grip sjansen, Holmås og Solhjell!

ForUM gratulerer de to nye statsrådene for miljø og utvikling. - Utfordringer for Solhjell og Holmås står i kø, samtidig kan et bevisst og tett samarbeid mellom de to statsrådene bidra til at viktige mål oppnås, sier Andrew Preston.

Fredag 23. mars 2012  | Utskrift

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø vil gratulere Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås med utnevnelsen i dag til nye statsråder med ansvar for forholdsvis utviklingssaker og miljø.

- Begge statsråder har en stor jobb å gjøre å øke forståelse og begeistring blant folk generelt for nødvendige tiltak som kan bidra til å løse de enorme globale utfordringene vi står ovenfor - fattigdom, sult, klimaendringer og et internasjonalt finanssystem som krever overhaling, sier Preston.

Nå som Erik Solheims kombinerte miljø- og utviklingsportefølje igjen blir to distinkte porteføljer, går man «tilbake til det vanlige», som statsminister Jen Stoltenberg uttrykte det i dag. Men sammenhengene mellom internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål krever en helhetlig tilnærming – en samstemt politikk. 

- Om 100 dager møtes verdens ledere i Rio de Janeiro på FNs toppmøte om bærekraftig utvikling. Her kan Holmås og Solhjell viser hva de er gode for, sier Preston.  

Toppmøtet, 20 år etter den første Rio-konferansen, har som mål å stake ut et nytt kurs mot en grønn økonomi. 

- Her trenger vi en offensiv satsing fra Norge. Dagen økonomiske modell må gjøres om til en økonomi som sikrer bedre levekår, mer økonomisk rettferdighet, mindre spekulasjon og bedre styring av miljøet og naturressurser for nåværende og fremtidige generasjoner, avslutter Preston.