Ministermøte om veien videre for global handelsavtale

Mot slutten av neste uke møtes verdens utenriks- og handelsministre for å diskutere hvordan de kan føre forhandlingene om en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ut av hengemyra de har vært i de siste årene.

Onsdag 7. desember 2011  | Utskrift
Bilde: 
Foto: WTO

WTOs 8. ministerkonferanse avholdes i Genève 15.-17. desember og det har lenge vært helt i det blå hva ministrene skulle diskutere fordi uenighetene i forhandlingene om en ny global handelsavtale har vært så store. Det blir altså ikke et forhandlingsmøte om detaljer i en ny avtale, men en diskusjon av «veien videre», samt behandling av en rekke enkeltsaker som for eksempel nye medlemsland (Russland, Montenegro, Vanuatu) og forlengelser av midlertidig null-toll på internetthandel og enighet om stans på å fremme saker om brudd på TRIPS-regelverket (patentrettigheter).

Veien videre skal meisles ut i et konsensusdokument som blir del av en større oppsummering av møtet som skrives av den nigerianske forhandlingslederen. Det som foreløpig står i utkastet til dette konsensusdokumentet er svært generelt og identifiserer ikke hvilke områder man vil fortsette å forhandle på, men dette vil det antagelig bli diskusjoner om i Genève.

ForUM har fått plass i Norges offisielle delegasjon og Heidi Lundeberg fra Latin-amerikagruppene representerer ForUM i denne. I tillegg deltar personer fra medlemsorganisasjonene Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Attac, Utviklingsfondet, Fellesrådet for Afrika, og ForUMs sekretariat med NGO-akkreditering.

Grunnlaget for ForUMs politiske påvirkningsarbeid i delegasjonen ligger i vedlagte posisjonsdokument (boks øverst til høyre). Dette dokumentet angir hva ForUM mener en ny global handelsavtale bør bidra til.

Kontakt for mer informasjon: Ane Schjolden, ane@forumfor.no

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.