Posisjonsdokument på biodrivstoff

ForUM har fokusert på tematikken rundt biodrivstoff.

Onsdag 10. november 2010  | Utskrift

Vedlegg:

Et sammendrag av orienteringer laget til ForUM på temaet biodrivstoff. (ocx)

En sammenstilling av et par dokumenter utviklet som orienering til styret og sekretariatet i ForUM i forbindelse med behandlingen av posisjonsdokumentet på biodrivstoff
Last ned »

Matsikkerhetsgruppa i ForUM har i lengre tid arbeidet med temaet biodrivstoff, og gjennomført et større arbeid for å øke medlemmenes kunnskap om fordeler og ulemper ved biodrivstoff, og sett spesielt på farene for at den raskt økende satsingen på biodrivstoff i utviklingsland vil lede til press på landressurser, landran og svekke lokal matsikkerhet. 
Gruppa har laget et forslag til bærekraftskriterier for biodrivstoff i Norge, og forslaget ble vedtatt i november 2010.