Bilde: 
Foto: ForUM

Stopp frihandelsavtalen med Colombia

Den colombianske urfolksorganisasjonen ONIC ønsker ikke at Norge skal inngå en frihandelsavtale med Colombia. I samarbeid med en lang rekke norske organisasjoner, fagbevegelse og politiske ungdomspartier er det laget et opprop og en underskriftskampanje for at avtalen må konsekvensutredes og sendes på høring før den eventuelt legges fram for Stortinget.

Onsdag 24. mars 2010  | Utskrift

Oppropet fokuserer på fire krav:

  • At det gjennomføres en uavhengig analyse av konsekvenser som handelsavtalen vil få for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn og fagorganisasjoner fra Norge og Colombia 
  • At avtalen og konsekvensutredningen sendes på høring i Norge og oversettes til spansk med tanke på å få respons fra colombianske organisasjoner
  • At avtalen ikke inngås så lenge bredden av de colombianske sivilsamfunnsorganisasjoner er imot slike avtaler
  • At det etableres demokratiske prosesser som involverer folkevalgte organer og sivilt samfunn i forkant, under og etter slike avtaler forhandles, med tilstrekkelige konsekvensutredninger og offentlige høringer.

Les hele uttalelsen ig hvem som står bak ved å laste ned vedlegget over.

Signer oppropet ved å klikke på banneret under.

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.