Ønsker ikke våpendebatt

Til tross for protester fra ForUM ble i går Stortingsmeldingen om norsk våpeneksport, som kom fredag, behandlet uten at organisasjonene ble hørt.

Torsdag 11. juni 2009  | Utskrift
Bilde:

Fredag ettermiddag, på kort varsel, la regjeringen frem Stortingsmelding 42 om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Statssekretær Elisabeth Walaas i UD, som presenterte meldingen, understreket da gjentatte ganger at regjeringen var meget opptatt av åpenhet om norsk våpeneksport. Norske organisasjoner ble derfor bestyrtet da det viste seg at Stortinget ville behandle våpeneksportmeldingen bare noen dager senere, uten debatt. 

(Fra venstre: Ida Thomassen, Dagfinn Høybråten og Ågot Valle. Foto: Changemaker)

I all hast
Allerede i går ble altså meldingen behandlet i Stortinget. Uten høring. Dette protesterte ForUM og medlemsorganisasjonene Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Fredslaget på. Organisasjonene var samlet hos ForUM for å diskutere nettopp våpenkontroll og varslet i all hast en rekke partier. Men protestene førte ikke frem.

Reagerer sterkt
Leder i Changemaker, Ida Thomassen, møtte i går Ågot Valle (SV) og Dagfinn Høybråten (KrF) fra utenrikskomitéen på Stortinget. Thomassen reagerer sterkt på at Stortinget behandler Eksportkontrollmeldingen uten å høre sivilsamfunnet først, slik det ble gjort i fjor.

Venstre og KrF ba om høring
Til lederen for Changemaker lovet Dagfinn Høybråten å fremme forslag om å utsette behandlingen av meldingen i møtet i utenrikskomitéen.
http://www.changemaker.no/article/articleview/7964/1/32/

I en merknad ba KrF samt Venstre - som ForUM kontaktet -  om at behandlingen ble utsatt fordi "høringsrunden er et verdifullt bidrag til belysning av saken". Partiene viste til reaksjonene fra organisasjonene, men fikk ikke gjennomslag.

Stortingets utenrikskomite ba om at det "vurderes tiltak som sikrer at norske våpen eller forsvarsmateriell ikke kommer på avveie" og "viser til at flere organisasjoner har tatt til orde for en bedre kontroll med sluttbruken av norskeksportert forsvarsmateriell, bl.a. ved hjelp av obligatorisk sluttbrukererklæring" (se komiteens merkader her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-337/#a2 )

Ikke kontroll
ForUM samt medlemsorganisasjonene Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Fredslaget var tilstede på møtet fredag ettermiddag 5. juni der Stortingsmeldingen ble fremlagt. ForUM fikk vite om møtet dagen i forveien, ved en tilfeldighet. Meldingen lå verken ved pressemeldingen eller på UDs hjemmesider. 

Norge eksporterte forsvarsmateriell for 4,2 milliarder kr i fjor, en økning på 22 prosent. Samtlige organisasjoner påpekte at Norge imidlertid ikke har tilstrekkelig kontroll over hvor norske våpen havner og hva de brukes til. Organisasjonene mener derfor det er viktig med en debatt rundt den problematiske norske våpeneksporten i form av en høring. 

De fremmøtte organisasjonene mente det er kritikkverdig at norske regler ikke gjelder når norske våpen produseres i utlandet, og at Norge ikke krever sluttbrukererklæring ved salg av norske våpen til NATO-allierte. Våpnene merkes dessuten ikke godt nok, påpekte Kirkens Nødhjelp http://changemaker.no/article/articleview/7960/1/32/ .

Vil ha sluttbrukererklæring
- Det er positivt at Norge arbeider for økt våpenkontroll i FN. Men gode praksiser starter hjemme. Norge har dessverre ikke god nok kontroll, sa Borghild Tønnessen-Krokan fra ForUM til statssekretær Elisabeth Walaas da hun presenterte Stortingsmeldingen fredag.

ForUM etterlyste like strenge krav til sluttbrukerdokumentasjon ved salg av våpen til NATO-land som til andre land. ForUM mener vi må ha en garanti for at kjøperen av norske våpen ikke selger videre våpnene og ammunisjonen uten Norges godkjenning, og at vi må stille betingelser for eventuelle videresalg. http://www.forumfor.no/Artikler/5406.html

Norske arbeidsplasser
I dag krever ikke Norge såkalt sluttbrukererklæring ved salg av våpen til NATO-land, i motsetning til flere av våre NATO-allierte. Begrunnelsen er at vi må ha tillit til våre allierte. ForUM mistenker at dette handler mer om norske arbeidsplasser og markedsandeler.

Norskeide - og delvis statseide - våpenfabrikker som ligger i utlandet er også et problem for Norge. Statssekretæren måtte samme dag innrømme ovenfor NRK at Norge ikke har god nok kontroll på hva våpen og stridsmateriell produsert av norske eller norskeide selskaper brukes til (se http://www.nrk.no/nyheter/1.6639561 ).